En del av

    

Kanalförsegling

I ventilationssystem med invändigt isolerade kanaler kan med tiden uppstå problem genom att isoleringen åldras och går sönder. Att byta hela kanalsystem och kanske även aggregat är en dyrbar historia. Men det finns alternativa lösningar i form av försegling. När vi utför försegling använder vi en  förseglingsvätska som med speciell utrustning appliceras på kanal- och aggregatväggar. Vid härdningen skapas en ny, tät yta i kanaler och aggregat som binder allt eventuellt löst isoleringsmaterial och också ger förbättrade flödesegenskaper.

 

Kontakta oss för mer information.